Ważne terminy

Termin płatności za poprzedni miesiąc Treść
do 5-go każdego następnego miesiąca - Wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP – jednostki budżetowe
do 7-go każdego następnego miesiąca - Wpłata podatku dochodowego formie karty podatkowej, – Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy,  - Wpłata podatku od nierezydentów
do 10-go każdego następnego miesiąca - Wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP – osoby fizyczne wyłącznie za siebie,  - Złożenie zgłoszenia INTRASTAT
do 15-go każdego następnego miesiąca - Wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP – pozostali płatnicy (z wyłączeniem jednostek budżetowych i osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie)
do 20-go każdego następnego miesiąca - Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, – PFRON
do 25-go każdego następnego miesiąca - Wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12,  - Wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-3-AKC-3zh
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie