Księgowość uproszczona

RYCZAŁT – EWIDENCJA PRZYCHODÓW

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT
 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,

ZUS PRZEDSIĘBIORCY

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS,

POZOSTAŁE USŁUGI

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie