Księgowość uproszczona

RYCZAŁT – EWIDENCJA PRZYCHODÓW

  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik,
  • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28,
  • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie