Księgi rachunkowe

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta,
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego,

REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT,

POZOSTAŁE USŁUGI

 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania,
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej firmy,
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych.
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie