Księgi rachunkowe

KSIĘGI RACHUNKOWE

  • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku strat i zysków,
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta,
  • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych,
  • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie