Książka przychodów i rozchodów

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,

REJESTR ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,

ZUS PRZEDSIĘBIORCY

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS,

DORADZTWO W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
peritustax.pl - księgi rachunkowe, kadry, obsługa księgowa, księgowość dla firm, biuro księgowe, biuro rachunkowe i księgowość - Warszawa, Mazowieckie